Център за професионална квалификация и преквалификация “ЕВРОПА” , има зa цел да подготви кадри за работа в сферата на социалните услуги. Ще се разгледат принципи на социалните услуги, същност на общуването, специфика на невербалната комуникация, умения за разрешаване на конфликти и др.  Курса е предназначен за хора със стаж или практикуващи професията, без документ за квалификация. Обучението се провежда в самостоятелна, дистанционна форма достъпно за цялата страна и чужбина. Курса е съобразен с Вашето свободно време. Обучавате се без да се откъсвате от работа и без значение къде се намирате (Обучавате се когато ви е удобно и където желаете).

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ ПЪРВО НИВО

Същност на социалните услуги, права и отговорности на основните страни в процеса, потребности и права на потребителите, общуване с потребителите, превенция и подкрепа при случаи на насилие и др.

Дистанционно обучение – 300лв

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ ВТОРО НИВО

Социални услуги в общността за възрастни с увреждания, социални услуги в общността за възрастни и стари тежко болни хора, етични принципи в работата на социалния асистент, професионална реализация и развитие на социалния асистент и др.

Дистанционно обучение – 300лв

НИВО- МАРКЕТИНГ, МЕНИДЖМЪНТ И ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

За диплома мастер клас, за пълна професия най-висока степен

Дистанционно обучение – 100лв

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НИВА ЕДНОВРЕМЕННО, ПОЛУЧАВАТЕ ПОДАРЪК EUROPASS СЕРТИФИКАТ НА БЪЛГАРСКИ, АНГЛИЙСКИ ИЛИ НЕМСКИ ЕЗИК !!!

След всяко завършено ниво получавате диплома от МОН и НАПОО ( удостоверение за професионално обучение). След всички завършени нива, получавате Свидетелство за професионална квалификация за пълна професия и най-висока степен, с което можете да откриете собствен бизнес по професията и сте с предимство при кандидатстване за работа на кораби и в чужбина !

Телефони:  0893 963 922 ; 0897 317 641